DRENATGE LIMFÀTIC

 

Què és?

El Drenatge Limfàtic és una tècnica que s’utilitza per reabsorbir l’excés de substàncies de l’espai intersticial, drenar-lo i transportar-lo fins el sistema vascular.

El sistema limfàtic és el que s’encarrega del sistema circulatori i es troba distribuït per tot l’organisme, amb la finalitat de transportar la limfa des dels teixits intersticials fins el venós.

 

En què consisteix?

El drenatge limfàtic manual, es basa amb moviments lents i de poca pressió, que el diferencien del massatge convencional.

Beneficis

Està indicat en limfoedemes, flevoedemes, lipedemes, edemes post-operatoris i trastorns d’origen reumàtic.

Està contraindicat en infeccions agudes, insuficiència cardíaca descompensada, flebitis, tromboflebitis, hipotensió i tumors de caràcter maligne.